Gebruikers van modelbouwbrandstof met een nitro percentage van meer dan 16%, moeten hiervoor een vergunning aanvragen. Op deze pagina helpen we je de vergunning aan te vragen voor ons merk, Merlin Fuel.

Algemene informatie

Afkomstig van https://www.ilent.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven, geraadpleegd op 15 maart 2023. Zie bron voor meest recente informatie.

Het is particulieren niet toegestaan om stoffen boven een vastgestelde grenswaarde die worden gezien als grondstof voor een explosief te importeren, in bezit te hebben of te gebruiken.
Particulieren zonder vergunning kunnen nitrobrandstoffen bezitten en gebruiken, als het nitropercentage niet meer dan 16%W is. Voor het bezit en gebruik van nitropercentages boven de 16%W, dient een particulier in het bezit te zijn van een gebruiksvergunning. Bij aankoop of controle zal worden gevraagd naar deze vergunning.

Bedrijven wordt gevraagd om verdachte transacties, verdwijningen en diefstal te melden. Bedrijven kunnen in Nederland, 24 uur per dag, verdachte transacties, verdwijningen en diefstal melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën, via telefoonnummer 088 – 154 00 00. Maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook per e-mail melden, via precursoren@belastingdienst.nl. Ook e-mailmeldingen worden alleen tijdens kantooruren opgevolgd.

Aanvragen Vergunning

Het aanvragen van de vergunning bestaat uit de volgende stappen:

 • Aanvragen VOG formulier
 • Digitaal invullen van het VOG formulier
 • Digitaal invullen van het vergunningsformulier

De totale kosten die met het aanvragen van de vergunning verbonden zijn, zijn op het moment van het schrijven van dit artikel €33,85 Dit betreft de kosten voor het aanvragen van de VOG.

Stap 1 – Aanvragen VOG formulier

Het aanvragen van een VOG formulier doe je door een mail te sturen naar aanvragenLBIS@ilent.nl.
Vul bij onderwerp in: ‘Aanvraagformulier vog tbv gebruiksvergunning precursoren voor explosieven’.
In de mail vermeldt je dat je een VOG formulier wilt om een gebruiksvergunning precursoren voor explosieven mee aan te vragen. Vermeldt dat je de aanvraag doet om nitrobrandstof voor je RC voertuig aan te kunnen schaffen. Specificeer voor welk nitropercentage je de vergunning wilt aanvragen.

Let op! Het vermelden van de nitropercentages dien je in gewichtpercentages (% g/g) te doen. Simpel gezegd betekent dit dat je het percentage keer 1,15 doet.
Voorbeeld 1: Merlin Expert 20% heeft een gewichtspercentage van 20*1,15 = 23% g/g.
Voorbeeld 2: Merlin Lube 25% heeft een gewichtspercentage van 25*1,15 = 28,75% g/g.

Voorbeeldmail:
Onderwerp: Aanvraagformulier vog tbv gebruiksvergunning precursoren voor explosieven.
Bericht:
Beste,

Graag wil ik een gebruiksvergunning aanvragen voor het gebruik van modelbouwbrandstof 28,75% g/g nitromethaan voor mijn rc modelbouw buggy, klasse 1:8. Om de gebruiksvergunning precursoren aan te vragen, heb ik een vog nodig. Kun u die digitaal voor mij klaarzetten bij dienst justis?

Met vriendelijke groet,

Stap 2 – Digitaal invullen van het VOG – formulier

Wanneer ILT je mail in goede orde heeft ontvangen, zet het de aanvraag VOG digitaal klaar bij dienst Justis. Je ontvangt binnen enkele dagen een link via de e-mail van dienst Justis waarmee je de VOG digitaal kan aanvragen. Na je aanvraag zul je als alles goed gaat, de VOG thuis, via de post, ontvangen.

Stap 3 Digitaal invullen van het vergunningsformulier

Wanneer je de VOG ontvangen hebt, dien je tot slot het digitale gebruiksvergunning precursoren formulier in te vullen.

Belangrijke opmerkingen:

 • Bij Stap 3 (Aanvraag) van het formulier, dien je bij ‘Naam precursor’ het volgende te selecteren ‘Nitromethaan concentraties tussen 16% g/g en 100% g/g.
 • Bij ‘Concentratie van de stof in gewichtsprocenten’ dien je wederom het percentage keer 1,15 te doen. Dus 20% brandstof wordt 23% g/g en 25% wordt 28,75% g/g.
 • Over het algemeen kan je er vanuit gaan dat 1 liter Merlin Fuel, gelijk is aan 1 KG.
 • Voorbeeld ‘Toepassing van de precursor’: RC modelbouwbrandstof voor mijn hobby buggy, klasse 1:8.
 • Voorbeeld ‘Onderbouwing waarom er geen alternatief is’:

Modelmotoren hebben extra zuurstoftoevoer nodig om te kunnen werken. Technisch gezien is de enige haalbare alternatieve stof nitropropaan, maar dit alternatief wordt uitgesloten vanwege zijn toxicologische profiel.

 • Voorbeeld ‘Omschrijf de opslaglocatie en geef aan hoe de precursor wordt opgeslagen’. Voeg hier nog een specifieke beschrijving aan toe over de plek waar je de brandstof gaat bewaren.

De brandstof zal altijd in de originele verpakking bewaard worden. Deze verpakking is goedgekeurd voor de aard van de inhoud. Dit betekend dat de verpakking de juiste chemische resistenties bezit en is voorzien van kindveilige sluiting, een voelbare waarschuwingsdriehoek voor blinden en etiketten die voldoen aan de CLP-verordening 1272/2008. Het product zal op een koele en droge plaats bewaard worden, uit de buurt van ontstekingsbronnen.

 • Voorbeeld ‘Omschrijf waar de precursor gebruikt gaat worden en welke veiligheidsmaatregelen er zijn genomen’. Voeg hier zelf nog aan toe waar je de brandstof gaat gebruiken.

Er zal gehoor gegeven worden aan de instructies zoals beschreven op etikettering, die voldoet aan de CPL-regelgeving. Aanvullend zal er ook notie genomen van het veiligheidsinformatieblad (Safty Sheet), beschikbaar op de website van Merlin Fuel. Ook deze informatie zal worden gebruikt voor veilig gebruik.

 • Bij ‘Eventuele bewijsstukken voor het gebruik van de stof´ kunt u een foto van uw RC voertuig uploaden.

Tot slot

Heeft de ILT de complete aanvraag ontvangen, dan krijg je daarvan een bevestiging. De ILT beoordeelt de aanvraag zo spoedig mogelijk. Reken voor de gehele procedure een termijn van 8 weken.

Als alles goed gaat zal ILT je binnen 8 weken per mail laten weten dat de vergunning aan je verleend wordt. Hierna mag je onze brandstof kopen, bezitten en gebruiken. Veel plezier and Maximize Your Engine!